So you think you can BUILD & Domoticube

So you think you can BUILD & Domoticube

Spannende tijden, dat zijn het! Tien woningcorporaties, Netwerk Conceptueel Bouwen, Aedes en ESTI dagen de markt namelijk uit. Hoe gaan we met z’n allen rap 150.000 nieuwe sociale huurwoningen bouwen? Wij voelen ons aangesproken en zijn de So You Think you can...